Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Het samenwerken in een team biedt grote voordelen op het vlak van effectiviteit, efficiency en slagvaardigheid. Tegelijkertijd vergt dit samenwerken ook het nodige van ons, professioneel, maar misschien nog wel meer op persoonlijk vlak. In teams waarin mensen niet transparant zijn, niet op een lijn zitten of conflicten niet worden opgelost, wordt veel energie, tijd en geld verspild, worden kansen gemist en doelstellingen niet gehaald.

Binnen teamontwikkeling op ontologische basis kijken we samen met het team naar de dieperliggende oorzaken van de problemen in de samenwerking. Met eenvoudige en gemakkelijk toepasbare interventies worden snel resultaten geboekt om het vertrouwen en de openheid tussen de teamleden te vergroten en stap voor stap te bouwen aan teams die in staat zijn de resultaten te boeken die van hen verwacht worden.

De essentie van een team wordt gevormd door de samenwerking en relaties tussen mensen. Een ontologisch coach helpt teams om fundamenteel inzicht te krijgen in hun manier van zijn en de reden waarom bepaalde zaken niet lopen zoals men dat zou willen. Denk hierbij aan conflicten die niet opgelost worden, het niet of slecht nakomen van afspraken, een gebrek aan spirit of beleving, inefficiënte overlegstructuur, maar ook bij het op een lijn brengen van het team met een nieuw operationeel proces of een andere manier van werken kan onderwerp van gesprek zijn.

Er zijn verschillende manieren om het functioneren van een team in kaart te brengen en te analyseren. Een heel belangrijke, maar vaak onderschatte wijze is bijvoorbeeld door te kijken naar de kwaliteit van de conversaties binnen het team. Door middel van conversaties worden acties gecoördineerd en relaties vorm gegeven tussen mensen, zodat het team efficiënt de verlangde resultaten kan realiseren. In de praktijk is er echter weinig aandacht voor de manier waarop wij deze conversaties voeren, met als gevolg dat er gemakkelijk misverstanden of conflicten ontstaan, rollen onduidelijk worden en afspraken niet nagekomen worden. Je kan zeggen dat de wijze waarop conversaties gevoerd worden, heel veel zegt over de teamcultuur. 

Als ontologisch coach beschik ik over een goed gevulde tool box met distincties en instrumenten die het team helpen fundamenteel inzicht te krijgen in zichzelf, hun relaties en hun functioneren. Samen met het team analyseren we de de resultaten en via gerichte interventies en afspraken die teamleden onderling maken, worden concrete stappen gezet om de samenwerking en de resultaten van het team te verbeteren.

Privacy Settings
Koekje? We gebruiken cookies om je relevante informatie te geven en om je gebruikservaring te verbeteren. Dit doen we door statistieken bij te houden die volledig anoniem zijn.
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google